معنی شعر رستگاری فارسی هفتم

پست ویژه

معنی شعر رستگاری فارسی هفتم

سلام سلام دوستان عزیز پایه هفتمی

تو این پست از سایت هفتمی ها , معنی شعر رستگاری فارسی هفتم [فارسی هفتم] و براتون آماده کردیم

امیدواریم به کار ِ تون بیاااااد

کانال هفتمی ها با پاسخنامه

معنی شعر رستگاری فارسی هفتم

معنی شعر رستگاری در کتاب فارسی هفتم صفحه 113

معنی بیت اول : قطعا علم و دین تو را نجات می دهد و تو باید راه رستگاری را جستجو کنی

معنی بیت دوم : اگر می خواهی که از تمام بدی ها نجات یابی و گرفتار بلا و آسیب نشوی؟

معنی بیت سوم : در هر دوجهان از بدی ها نجات یابی و نزد خدا نیکوکار باشی؟

معنی بیت چهارم : راه سعادت را در کلام پیامبر جستجو کن و دل وجانت را از آلودگی ها با کلام پیامبر پاک ساز

معنی بیت پنجم : اگر انتظار داری که به بهشت بروی به سخنان و گفتار پیامبر و جانشین او عمل کن . پیرو راه آنان باش

معنی بیت ششم : من این گونه دوستدار پیامبر به دنیا آمدم و به همین صورت زندگی ام را می گذرانم. بدان که من خاک پای علی هستم