شما اینجا هستید : هفتمی ها - 2

بنیانا اولین گوساله شبیه سازی شده در خاورمیانه علوم هفتم

پست ویژه

بنیانا اولین گوساله شبیه سازی شده در خاورمیانه علوم هفتم

 

سلام سلام دوستان عزیز پایه هفتمی

تو این پست از سایت هفتمی ها , اطلاعاتی درمورد بنیانا اولین گوساله شبیه سازی شده در خاورمیانه [علوم هفتم] و براتون آماده کردیم

امیدواریم به کار ِ تون بیاااااد

کانال هفتمی ها با پاسخنامه

پایه هفتم / فصل اول تجربه و تفکر : بیشتر بدانیم 2

بنیانا اولین گوساله شبیه سازی شده در خاورمیانه علوم هفتم

درباره حل یک مسئله به روش علمی و مراحل آن

پست ویژه

درباره حل یک مسئله به روش علمی و مراحل آن

 

سلام سلام دوستان عزیز پایه هفتمی

تو این پست از سایت هفتمی ها , درباره حل یک مسئله به روش علمی و مراحل آن [علوم هفتم] و براتون آماده کردیم

امیدواریم به کار ِ تون بیاااااد

کانال هفتمی ها با پاسخنامه

چگونگی حل مسئله به روش علمی:

درباره حل یک مسئله به روش علمی و مراحل آن

در گروه خود چند مورد از تبدیل علم به فناوری

پست ویژه

در گروه خود چند مورد از تبدیل علم به فناوری

فعالیت صفحه 5 علوم هفتم

سلام سلام دوستان عزیز پایه هفتمی

تو این پست از سایت هفتمی ها , در گروه خود چند مورد از تبدیل علم به فناوری [علوم هفتم] و براتون آماده کردیم

امیدواریم به کار ِ تون بیاااااد

کانال هفتمی ها با پاسخنامه

در گروه خود چند مورد از تبدیل علم به فناوری

نمونه سوالات علوم هفتم از فصل 1 تا 15 با جواب

پست ویژه

نمونه سوالات علوم هفتم از فصل 1 تا 15 با جواب

 

سلام سلام دوستان عزیز پایه هفتمی

تو این پست از سایت هفتمی ها , نمونه سوالات علوم هفتم از فصل 1 تا 15 با جواب [علوم هفتم] و براتون آماده کردیم

امیدواریم به کار ِ تون بیاااااد

کانال هفتمی ها با پاسخنامه

نمونه سوالات علوم هفتم از فصل 1 تا 15 با جواب

فصل سوم ریاضی هفتم با جواب

پست ویژه

فصل سوم ریاضی هفتم با جواب

فصل 3 ریاضی هفتم با جواب

سلام سلام دوستان عزیز پایه هفتمی

تو این پست از سایت هفتمی ها , نمونه سوال ریاضی هفتم فصل سوم با جواب [ریاضی هفتم] و براتون آماده کردیم

امیدواریم به کار ِ تون بیاااااد

کانال هفتمی ها با پاسخنامه

فصل سوم ریاضی هفتم با جواب

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ...10 11 صفحه بعد