سوالات درس ۹ مطالعات هفتم

پست ویژه

سوالات درس ۹ مطالعات هفتم

سوالات درس ۹ مطالعات,سوالات درس ۹ مطالعات اجتماعی هفتم,سوالات درس ۹ و ۱۰ مطالعات هفتم,درس ۹ مطالعات هفتم,پاورپوینت درس 9 مطالعات هفتم,سوالات درس 9 مطالعات هفتم,
سوالات درس نه مطالعات هفتم,سوالات درس نهم مطالعات هفتم,تمامی سوالات مطالعات اجتماعی هفتم,من کجا زندگی میکنم,درس نهم من کجا زندگی میکنم,درس 9 من کجا زندگی میکنم,
سوالات درس من کجا زندگی میکنم,درس من کجا زندگی می کنم مطالعات هفتم,درس من کجا زندگی میکنم,پاورپوینت درس من کجا زندگی میکنم اجتماعی هفتم,سوالات درس من کجا زندگی می کنم,
من کجا زندگی میکنم درس 9,درسنامه درس ۹ مطالعات هفتم,تمامی سوالات درس ۹ مطالعات هفتم

 


 

درس نهم : من کجا زندگی میکنم مطالعات هفتم

1- هر مکان چه ویژگی هایی دارد؟

ویژگیهای طبیعی، ویژگیهای انسانی.

2- منظور از ویژگیهای طبیعی وانسانی چیست؟

ویژگیهای طبیعی: مثل موقعیت جغرافیایی٭، نوع آب و هوا، ناهمواری ها٭، رو دها، پوشش گیاهی و زندگی جانوری و... .

ویژگی های انسانی: مثل تعداد جمعیت، فعّالیّ تهای اقتصادی، سواد، زبان، آثار تاریخی و... .

3- دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند؟

دانش جغرافیا به ما کمک م یکند که ویژگی های طبیعی و انسانی مکان های

مختلف را بشناسیم و رابطهٔ بین این ویژگیها را بفهمیم

4-جغرافی دانان کار خود را چگونه آغاز می کنند؟

جغرافی دان ها معمولاً کار خودشان را با پرسشهایی دربارهٔ یک مکان آغاز می کنند و سپس دربارهٔ این پرسش ها تحقیق  می کنند تا پاسخ آنها را پیدا کنند

سوالات درس ۹ مطالعات هفتم