شما اینجا هستید : سوالات درس 9 مطالعات هفتم

سوالات درس 9 مطالعات هفتم با جواب

پست ویژه

سوالات درس 9 مطالعات هفتم با جواب

سوالات درس نهم مطالعات هفتم با جواب

, من کجا زندگی می کنم مطالعات هفتم , من کجا زندگی میکنم اجتماعی هفتم , درس من کجا زندگی می کنم مطالعات هفتم , سوالات درس من کجا زندگی می کنم , سوالات درس 9 مطالعات هفتم ,

سوالات متن درس نهم مطالعات هفتم , سوالات متن درس نهم مطالعات اجتماعی هفتم , سوالات متن درس 9 مطالعات هفتم , مطالعات هفتم , هفتمی ها , سوالات متن درس 9 مطالعات اجتماعی هفتم ,

کانال هفتم , کانال هفتمی ها , کانال هفتم راهنمایی , کانال هفتمی ها در سروش , کانال هفتمی ها در تلگرام

سلام سلام دوستان عزیز پایه هفتمی

تو این پست از سایت هفتمی ها , سوالات درس 9 مطالعات هفتم با جواب (من کجا زندگی می کنم) [مطالعات هفتم] و براتون آماده کردیم

امیدواریم به کار ِ تون بیاااااد

کانال هفتمی ها با پاسخنامه

پرسش و پاسخهای درس 9 مطالعات هفتم

سوالات درس 9 مطالعات هفتم

 

 1- هر مکان چه ویژگی هایی دارد؟

2- منظور از ویژگیهای طبیعی وانسانی چیست؟

3- دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند؟

4-جغرافی دانان کار خود را چگونه آغاز می کنند؟

5-پرسشهای جغرافیایی با چه کلماتی آغاز می شود؟

سوالات درس 9 مطالعات هفتم با جواب

سوالات درس ۹ مطالعات هفتم

پست ویژه

سوالات درس ۹ مطالعات هفتم

سوالات درس ۹ مطالعات,سوالات درس ۹ مطالعات اجتماعی هفتم,سوالات درس ۹ و ۱۰ مطالعات هفتم,درس ۹ مطالعات هفتم,پاورپوینت درس 9 مطالعات هفتم,سوالات درس 9 مطالعات هفتم,
سوالات درس نه مطالعات هفتم,سوالات درس نهم مطالعات هفتم,تمامی سوالات مطالعات اجتماعی هفتم,من کجا زندگی میکنم,درس نهم من کجا زندگی میکنم,درس 9 من کجا زندگی میکنم,
سوالات درس من کجا زندگی میکنم,درس من کجا زندگی می کنم مطالعات هفتم,درس من کجا زندگی میکنم,پاورپوینت درس من کجا زندگی میکنم اجتماعی هفتم,سوالات درس من کجا زندگی می کنم,
من کجا زندگی میکنم درس 9,درسنامه درس ۹ مطالعات هفتم,تمامی سوالات درس ۹ مطالعات هفتم

 


 

درس نهم : من کجا زندگی میکنم مطالعات هفتم

1- هر مکان چه ویژگی هایی دارد؟

ویژگیهای طبیعی، ویژگیهای انسانی.

2- منظور از ویژگیهای طبیعی وانسانی چیست؟

ویژگیهای طبیعی: مثل موقعیت جغرافیایی٭، نوع آب و هوا، ناهمواری ها٭، رو دها، پوشش گیاهی و زندگی جانوری و... .

ویژگی های انسانی: مثل تعداد جمعیت، فعّالیّ تهای اقتصادی، سواد، زبان، آثار تاریخی و... .

3- دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند؟

دانش جغرافیا به ما کمک م یکند که ویژگی های طبیعی و انسانی مکان های

مختلف را بشناسیم و رابطهٔ بین این ویژگیها را بفهمیم

4-جغرافی دانان کار خود را چگونه آغاز می کنند؟

جغرافی دان ها معمولاً کار خودشان را با پرسشهایی دربارهٔ یک مکان آغاز می کنند و سپس دربارهٔ این پرسش ها تحقیق  می کنند تا پاسخ آنها را پیدا کنند

سوالات درس ۹ مطالعات هفتم