loading...

هفتمی ها

ریاضی هفتم,علوم هفتم,فارسی هفتم,نمونه سوال,نمونه سوال هفتم,جواب ریاضی هفتم,زبان هفتم,درس هفتم فارسی هفتم,سوال ریاضی هفتم,عربی هفتم,اجتماعی هفتم,سوالات ریاضی هفتم,انگلیسی هفتم,نمونه سوال ریاضی هفتم,سوالات علوم هفتم,گام به گام,گام به گام هفتم,ریاضی هفتم با جواب,کتاب ریاضی هفتم

@MoallemYariR7 بازدید : 10522 سه شنبه 18 تير 1398 نظرات ()

درس چهارم مطالعات هفتم

سوالات درس چهارم مطالعات هفتم

برچسب ها : , سوالات درس چهارم مطالعات هفتم , سوال های درس چهارم مطالعات هفتم , سوال های درس چهارم مطالعات اجتماعی هفتم , درس 4 مطالعات هفتم ,
سوالات درس 4 مطالعات هفتم , سوال درس 4 مطالعات هفتم , درس 4 مطالعات اجتماعی هفتم , سوالات درس 4 مطالعات اجتماعی هفتم , هفتمی ها , مطالعات هفتم ,
کانال هفتمی ها با پاسخنامه , درسنامه درس چهارم مطالعات هفتم , پرسش و پاسخ های درس چهارم مطالعات هفتم , کانال هفتمی ها ,
سایت هفتمی ها , کانال هفتم , کانال هفتم راهنمایی , کانال هفتم تلگرام , کانال هفتمی ها در سروش , کانال هفتم کوشا ,
کانال هفتمی ها تلگرام , کانال هفتمی ها در تلگرام , کانال هفتم قلم چی

سلام سلام دوستان عزیز پایه هفتمی

تو این پست از سایت هفتمی ها , سوالات درس 4 مطالعات هفتم با جواب [مطالعات هفتم] و براتون آماده کردیم

امیدواریم به کار ِ تون بیاااااد

کانال هفتمی ها با پاسخنامه

 

 

 پرسش و پاسخ های درس چهارم مطالعات هفتم


 1. مقررات چند نوع است برای هر کدام مثال بزنید.

2. مهمترین قانون هر کشور چیست؟

3. در قانون اساسی هر کشور چه چیزهایی معین شده است؟

4. قانون اساسی در چه تاریخی به همه پرسی (رأگیری) گذاشته شد ونظر مردم درباره ی آن چه بود؟

5. قانون اساسی چند اصل دارد؟

6. وظیفه قوه مقننه چیست؟

7. قوه مقننه از چند بخش تشکیل شده است ؟

8. نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای چه مدت و چگونه انتخاب می شوند؟

9. رئیس مجلس چگونه انتخاب می شود؟

10. شورای نگهبان شامل چند نفر است؟ و از سوی چه کسی انتخاب   می شوند؟

11. شورای نگهبان چند وظیفه مهم دارد؟

12. نمایندگان مجلس (قانون گذاران) با توجه به چه چیزی قانون وضع   می کنند؟

13. چرا باید بهترین افراد برای نمایندگی مجلس انتخاب شود؟

جواب سوالات در ادامه مطلب

@MoallemYariR7 بازدید : 64636 دوشنبه 17 تير 1398 نظرات ()

سوالات درس 3 مطالعات هفتم با جواب

درس سوم مطالعات هفتم

برچسب ها : , سوالات درس 3 مطالعات هفتم , درس 3 مطالعات هفتم با جواب , سوالات درس سوم مطالعات هفتم با جواب , سوالات درس ۳ مطالعات هفتم با جواب ,

سوالات درس سوم مطالعات هفتم , سوالات درس ۳ مطالعات هفتم , سوالات درس 3 مطالعات اجتماعی هفتم , سوالات درس سوم مطالعات اجتماعی هفتم ,

سوال های درس 3 مطالعات هفتم , کانال هفتمی ها با پاسخنامه , مطالعات هفتم , هفتمی ها , پرسش و پاسخ های درس سوم مطالعات هفتم ,

درسنامه درس سوم مطالعات هفتم , کانال هفتمی ها , سایت هفتمی ها , کانال هفتم , کانال هفتم راهنمایی ,

کانال هفتم تلگرام , کانال هفتمی ها در سروش , کانال هفتم کوشا , کانال هفتمی ها تلگرام , کانال هفتمی ها در تلگرام , کانال هفتم قلم چی

سلام سلام دوستان عزیز پایه هفتمی

تو این پست از سایت هفتمی ها , سوالات درس 3 مطالعات هفتم با جواب [مطالعات هفتم] و براتون آماده کردیم

امیدواریم به کار ِ تون بیاااااد

کانال هفتمی ها با پاسخنامه

 

 پرسش و پاسخ های درس سوم مطالعات هفتم

 1. چه زمانی ما نسبت به يکديگر حقوقی پيدا می کنيم؟

2. آيا ما می توانيم دراستفاده از حقوق خود آزادی مطلق داشته باشيم؟
تا کجا می توانیم حق خود را اعمال کنیم؟ با مثال توضیح دهید:

3. مهمترين علت به وجود آمدن مقررات و قوانين در جامعه چيست؟

4. به طورکلی قانون و مقررات به چند دليل بوجود آمده است؟

5. عدم رعايت قوانين و مقررات در جامعه سبب چه چيزی می شود؟

جواب سوالات در ادامه مطلب

@MoallemYariR7 بازدید : 2892 دوشنبه 17 تير 1398 نظرات ()

درس سوم مطالعات هفتم

سوالات درس 3 مطالعات هفتم با جواب

برچسب ها : , درس 3 مطالعات هفتم , سوالات درس 3 مطالعات هفتم , سوالات درس 3 مطالعات اجتماعی هفتم , سوال های درس 3 مطالعات هفتم , کانال هفتمی ها با پاسخنامه ,

مطالعات هفتم , هفتمی ها , پرسش و پاسخ های درس سوم مطالعات هفتم , پرسش و پاسخ های درس 3 مطالعات هفتم , درسنامه درس سوم مطالعات هفتم ,

درسنامه درس 3 مطالعات هفتم , کانال هفتمی ها , سایت هفتمی ها , کانال هفتم , کانال هفتم راهنمایی , کانال هفتم تلگرام ,

کانال هفتمی ها در سروش , کانال هفتم کوشا , کانال هفتمی ها تلگرام , کانال هفتمی ها در تلگرام , کانال هفتم قلم چی

سلام سلام دوستان عزیز پایه هفتمی

تو این پست از سایت هفتمی ها , سوالات درس 3 مطالعات هفتم با جواب [مطالعات هفتم] و براتون آماده کردیم

امیدواریم به کار ِ تون بیاااااد

کانال هفتمی ها با پاسخنامه

 

 پرسش و پاسخ های درس سوم مطالعات هفتم

1. چه زمانی ما نسبت به يکديگر حقوقی پيدا می کنيم؟

2. آيا ما می توانيم دراستفاده از حقوق خود آزادی مطلق داشته باشيم؟
تا کجا می توانیم حق خود را اعمال کنیم؟ با مثال توضیح دهید:

3. مهمترين علت به وجود آمدن مقررات و قوانين در جامعه چيست؟

4. به طورکلی قانون و مقررات به چند دليل بوجود آمده است؟

5. عدم رعايت قوانين و مقررات در جامعه سبب چه چيزی می شود؟

جواب سوالات در ادامه مطلب

@MoallemYariR7 بازدید : 33269 پنجشنبه 13 تير 1398 نظرات ()

سوالات درس دوم مطالعات هفتم با جواب

درس دوم مطالعات هفتم

برچسب ها : , سوالات درس 2 مطالعات هفتم , سوالات درس دوم مطالعات هفتم , درس دوم مطالعات اجتماعی هفتم , خلاصه درس دوم مطالعات هفتم , سوال درس دوم مطالعات هفتم ,

سوالات درس دوم مطالعات اجتماعی هفتم , سوالات درس سوم مطالعات اجتماعی هفتم , مطالعات هفتم , هفتمی ها , کانال هفتمی ها با پاسخنامه , درسنامه درس 2 مطالعات هفتم ,

پرسش و پاسخ های درس 2 مطالعات هفتم , کانال هفتمی ها , سایت هفتمی ها , کانال هفتم , کانال هفتم راهنمایی , کانال هفتم تلگرام , کانال هفتمی ها در سروش ,

کانال هفتم کوشا , کانال هفتمی ها تلگرام , کانال هفتمی ها در تلگرام , کانال هفتم قلم چی

سلام سلام دوستان عزیز پایه هفتمی

تو این پست از سایت هفتمی ها , سوالات درس 2 مطالعات هفتم با جواب [مطالعات هفتم] و براتون آماده کردیم

امیدواریم به کار ِ تون بیاااااد

کانال هفتمی ها با پاسخنامه

 

سوالات درس دوم مطالعات هفتم

1. حقوق متقابل چيست؟

2. چرا حق و مسئوليت به منزله دو کفه ترازو هستند که بايد تعادل آنها حفظ شود با مثال توضيح دهيد.

3. مسئوليت يعني چه؟

4. آيا ممکن است کسی مسئوليتی نداشته باشد؟

5. من در برابر چه چيز و چه کسانی مسئول هستم؟

6. شما نسبت به اعضای خانواده چه مسئوليتی داريد؟

7. شما نسبت به معلمان وهمکلاسی های خود چه مسئوليتی داريد؟

8. شما نسبت به اعضای جامعه چه مسئوليتی داريد؟

9. مسئوليت ما نسبت به محيط زندگی خود چيست؟

10. مانسبت به خودمان چه مسئوليتی داريم؟

11. ما نسبت به خداوند که از اعمال و رفتار ما و از آنچه در قلب و فکر ما می گذرد آگاه است چه مسئوليت و وظايفی داريم؟

12. چه موقع می گویند فلانی فرد مسئولیت پذیری است؟


جواب سوالات در ادامه مطلب

@MoallemYariR7 بازدید : 3684 پنجشنبه 13 تير 1398 نظرات ()

درس دوم مطالعات هفتم

سوالات درس 2 مطالعات هفتم

برچسب ها : , سوالات درس 2 مطالعات هفتم , سوالات درس دوم مطالعات هفتم , درس دوم مطالعات اجتماعی هفتم , خلاصه درس دوم مطالعات هفتم , سوال درس دوم مطالعات هفتم ,

سوالات درس دوم مطالعات اجتماعی هفتم , سوالات درس سوم مطالعات اجتماعی هفتم , مطالعات هفتم , هفتمی ها , کانال هفتمی ها با پاسخنامه , درسنامه درس 2 مطالعات هفتم ,

پرسش و پاسخ های درس 2 مطالعات هفتم , کانال هفتمی ها , سایت هفتمی ها , کانال هفتم , کانال هفتم راهنمایی , کانال هفتم تلگرام , کانال هفتمی ها در سروش ,

کانال هفتم کوشا , کانال هفتمی ها تلگرام , کانال هفتمی ها در تلگرام , کانال هفتم قلم چی

سلام سلام دوستان عزیز پایه هفتمی

تو این پست از سایت هفتمی ها , سوالات درس 2 مطالعات هفتم با جواب [مطالعات هفتم] و براتون آماده کردیم

امیدواریم به کار ِ تون بیاااااد

کانال هفتمی ها با پاسخنامه

 

سوالات درس دوم مطالعات هفتم با جواب

1. حقوق متقابل چيست؟

2. چرا حق و مسئوليت به منزله دو کفه ترازو هستند که بايد تعادل آنها حفظ شود با مثال توضيح دهيد.

3. مسئوليت يعني چه؟

4. آيا ممکن است کسی مسئوليتی نداشته باشد؟

5. من در برابر چه چيز و چه کسانی مسئول هستم؟

6. شما نسبت به اعضای خانواده چه مسئوليتی داريد؟

7. شما نسبت به معلمان وهمکلاسی های خود چه مسئوليتی داريد؟

8. شما نسبت به اعضای جامعه چه مسئوليتی داريد؟

9. مسئوليت ما نسبت به محيط زندگی خود چيست؟

10. مانسبت به خودمان چه مسئوليتی داريم؟

11. ما نسبت به خداوند که از اعمال و رفتار ما و از آنچه در قلب و فکر ما می گذرد آگاه است چه مسئوليت و وظايفی داريم؟

12. چه موقع می گویند فلانی فرد مسئولیت پذیری است؟


جواب سوالات در ادامه مطلب

@MoallemYariR7 بازدید : 20475 پنجشنبه 13 تير 1398 نظرات ()

سوالات درس 1 مطالعات هفتم

سوالات درس 1 مطالعات اجتماعی هفتم

برچسب ها : , کانال هفتمی ها با پاسخنامه , سوالات درس 1 مطالعات اجتماعی هفتم , نمونه سوالات درس 1 مطالعات هفتم , سوال های درس 1 مطالعات هفتم , سوالات متن درس 1 مطالعات هفتم ,

درس اول مطالعات هفتم , سوالات درس اول مطالعات هفتم , خلاصه درس اول مطالعات هفتم , سوالات تستی درس اول مطالعات هفتم , سوالات متن درس اول مطالعات هفتم ,

هفتمی ها , مطالعات هفتم , کانال هفتمی ها , سایت هفتمی ها , کانال هفتم , کانال هفتم راهنمایی , کانال هفتم تلگرام , کانال هفتمی ها در سروش ,

کانال هفتم کوشا , کانال هفتمی ها تلگرام , کانال هفتمی ها در تلگرام , کانال هفتم قلم چی

سلام سلام دوستان عزیز پایه هفتمی

تو این پست از سایت هفتمی ها , سوالات درس اول مطالعات هفتم با جواب [مطالعات هفتم] و براتون آماده کردیم

امیدواریم به کار ِ تون بیاااااد

کانال هفتمی ها با پاسخنامه

 

 سوالات درس اول مطالعات هفتم

 
1. خداوند با آفرينش انسان، حقوقی به او اعطا کرده است منظور از اين حقوق چيست ؟

2. چند مورد از حقوقی را که انسانها از آن برخوردارند را بنويسيد؟

3. آيا کسی می تواند به تنهايی زندگی کند؟ چرا؟

4. در چه صورت افراد حقوقی بر مبنای قوانين يک کشور می توانند داشته باشند.

5. نمونه هايی از حقوق خود در خانه را بنويسيد:

6. نمونه هایی از حقوق خود در مدرسه را بنويسيد:

7. نمونه هایی از حقوق خود در محيط زندگی و کشور را بنويسيد.


جواب سوالات در ادامه مطلب

@MoallemYariR7 بازدید : 8411 پنجشنبه 13 تير 1398 نظرات ()

سوالات درس 23 مطالعات هفتم

سوالات درس 23 مطالعات اجتماعی هفتم

برچسب ها : , هفتمی ها , مطالعات هفتم , کانال هفتمی ها با پاسخنامه , سوالات درس 23 مطالعات اجتماعی هفتم , سوالات درس 23 مطالعات اجتماعی , سوالات درس 23 ,
سوالات درس 23 مطالعات , سوالات درس 23 هفتم , نمونه سوال درس 23 مطالعات هفتم , سوالات متن درس 23 مطالعات هفتم , درس 23 مطالعات هفتم ,
درس 23 مطالعات اجتماعی پایه هفتم , خلاصه درس 23 مطالعات هفتم , کانال هفتمی ها , سایت هفتمی ها , کانال هفتم , کانال هفتم راهنمایی , کانال هفتم تلگرام ,
کانال هفتمی ها در سروش , کانال هفتم کوشا , کانال هفتمی ها تلگرام , کانال هفتمی ها در تلگرام , کانال هفتم قلم چی

سلام سلام دوستان عزیز پایه هفتمی

تو این پست از سایت هفتمی ها , سوالات درس 23 مطالعات هفتم با جواب [مطالعات هفتم] و براتون آماده کردیم

امیدواریم به کار ِ تون بیاااااد

کانال هفتمی ها با پاسخنامه

 

نمونه سوال درس 18 مطالعات هفتم

1. در موزه ایران باستان چه چیزهایی نگهداری می شود و چرا به آن ایران باستان می گویند؟

2. مورخان زمان گذشته را بر چه اساسی تقسیم می کنند؟

3. تاریخ ایران به چند دوره زمانی تقسیم میشود؟ چرا؟

4. با توجه به مطالعه باستان شناسان از آثار باقی مانده از گذشته، زندگی بشر چه مراحلی را طی کرده است؟

5. انسانهای غار نشین از چه ابزاری استفاده می کردند و چرا بر روی دیوار غارها نقاشی می کردند؟

6. در کدام مناطق ایران ظروف سفالی و گلی (ظروفی از زندگی مردم) مربوط به دوران گذشته پیدا شده است؟

7. تمدن چه ویژگی هایی دارد؟

8. برخی از تمدن های را که در گذشته های دور در ایران پدید آمدند و سپس از بین رفتند را نام ببرید.

9. شهر سوخته در کدام منطقه ایران واقع شده است و مربوط به چه دوره ی تاریخی است و چرا به این نام معروف شده است؟

10. آثار باقی مانده از تمدن ایلام چگونه کشف شد؟

11. معبد چغازنبیل، مهمترین اثر باقی مانده از تمدن ایلام در کجا واقع شده و ویژگی آن چیست؟

12. تمدن ایلام مربوط به چه زمانی است و ایلامی ها چه ویژگی هایی داشتند؟

13. تمدن جیرفت در کدام منطقه ایران واقع شده و چه آثاری در این منطقه پیدا شده است؟ و ویژگی کتیبه های این منطقه چیست؟

14. همزمان با تمدن ایلام در ایران کدام تمدن ها در مناطق بین النهرین، کنار رود نیل و اطراف دریای مدیترانه شکل گرفتند نام ببرید.

15. همزمان با پیامبران الهی مردم از نظر پیشرفت و روابط اجتماعی چه وضعیتی داشتند و حاکمان چگونه بودند؟

16. کدام پیامبران در بین النهرین زندگی می کردند؟

17. کدام پیامبران در مصر زندگی می کردند؟

18. کدام پیامبر در فلسطین متولد شد؟


جواب سوالات در ادامه مطلب

تعداد صفحات : 8

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 53
 • کل نظرات : 6
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 58
 • آی پی دیروز : 188
 • بازدید امروز : 214
 • باردید دیروز : 334
 • گوگل امروز : 22
 • گوگل دیروز : 96
 • بازدید هفته : 2,308
 • بازدید ماه : 29,772
 • بازدید سال : 29,772
 • بازدید کلی : 3,563,859