تحقیق درباره ی فواید و زیانهای یک فناوری درمحیط زندگی

پست ویژه

تحقیق درباره ی فواید و زیانهای یک فناوری درمحیط زندگی

 

سلام سلام دوستان عزیز پایه هفتمی

تو این پست از سایت هفتمی ها , معنی شعر ستایش : یاد تو [علوم هفتم] و براتون آماده کردیم

امیدواریم به کار ِ تون بیاااااد

کانال هفتمی ها با پاسخنامه

جمع آوری اطلاعات علوم پایه هفتم [تحقیق درباره ی فواید و زیانهای یک فناوری درمحیط زندگی]

تحقیق درباره ی فواید و زیانهای یک فناوری درمحیط زندگی