loading...

هفتمی ها

سوالات درس ششم مطالعات هفتم,درس ششم مطالعات اجتماعی هفتم,سوال درس ششم مطالعات هفتم,سوالات متن درس ششم مطالعات هفتم,درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم,سوالات درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم,سوالات درس

@MoallemYariR7 بازدید : 46015 سه شنبه 12 شهريور 1398 نظرات (0)

سوالات درس 12 مطالعات هفتم با جواب

سوالات درس دوازدهم مطالعات هفتم با جواب

, سوالات درس دوازدهم مطالعات هفتم با جواب , سوالات درس 12 مطالعات هفتم , سوالات درس دوازدهم مطالعات هفتم , سوالات متن درس 12 مطالعات هفتم , سوال های درس 12 مطالعات هفتم , سوالات درس دوازدهم مطالعات اجتماعی هفتم ,

متن درس 12 مطالعات هفتم , متن درس 12 مطالعات اجتماعی هفتم , درس دوازدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم , حفاظت از زیستگاه های ایران مطالعات هفتم , حفاظت از زیستگاه های ایران هفتم , درس حفاظت از زیستگاه های ایران ,

درس 12 حفاظت از زیستگاه های ایران , مطالعات هفتم , هفتمی ها , کانال هفتمی ها با پاسخنامه , کانال هفتم کوشا , کانال هفتمی ها در تلگرام , کانال هفتمی ها تلگرام , کانال هفتم دبستان , کانال هفتم قلم چی , کانال هفتم تلگرام

سلام سلام دوستان عزیز پایه هفتمی

تو این پست از سایت هفتمی ها , سوالات درس 12 مطالعات هفتم با جواب (حفاظت از زیستگاه های ایران) [مطالعات هفتم] و براتون آماده کردیم

امیدواریم به کار ِ تون بیاااااد

کانال هفتمی ها با پاسخنامه

پرسش و پاسخهای درس 12 مطالعات هفتم

سوالات درس 12 مطالعات هفتم

 1. علت تنوع زیاد گونه های گیاهی وجانوری در ایران چیست؟

2. کدام گونه های جانوری و گیاهی مخصوص ایران است؟

3. مهم ترین عامل از بین رفتن برخی از گونه های گیاهی و جانوری چیست؟

4. انسان در بهره برداری از طبیعت چگونه عمل می کند؟ مثال بزنید.

5. تعادل طبیعت چگونه به هم می خورد؟

@MoallemYariR7 بازدید : 25264 سه شنبه 12 شهريور 1398 نظرات (0)

سوالات درس 11 مطالعات هفتم با جواب

سوالات درس یازدهم مطالعات هفتم با جواب

, سوالات درس یازدهم مطالعات هفتم با جواب , سوالات درس 11 مطالعات هفتم , سوالات درس یازده مطالعات هفتم , سوالات متن درس 11 مطالعات هفتم , سوالات متن درس یازدهم مطالعات هفتم , سوالات متن درس 11 مطالعات اجتماعی هفتم ,

مطالعات هفتم , تنوع آب و هوای ایران هفتم , سوالات درس تنوع آب و هوای ایران , درس یازدهم تنوع آب و هوای ایران , تنوع آب و هوای ایران مطالعات هفتم , سوالات تنوع آب و هوای ایران مطالعات هفتم ,

کانال هفتم کوشا , کانال هفتمی ها در تلگرام , کانال هفتمی ها تلگرام , کانال هفتم دبستان , کانال هفتم قلم چی , کانال هفتم تلگرام

سلام سلام دوستان عزیز پایه هفتمی

تو این پست از سایت هفتمی ها , سوالات درس 11 مطالعات هفتم با جواب (تنوع آب و هوای ایران) [مطالعات هفتم] و براتون آماده کردیم

امیدواریم به کار ِ تون بیاااااد

کانال هفتمی ها با پاسخنامه

پرسش و پاسخهای درس 11 مطالعات هفتم

سوالات درس 11 مطالعات هفتم

 

1. زیستگاه (زیست بوم) چیست؟

2. مهمترین عاملی که موجب گوناگونی و تنوع زیستگاه ها در کشور شده چیست؟

3. وظیفه کارشناسان هواشناسی در ایستگاههای هواشناسی چیست؟

4. مهمترین عناصر آب وهوا چیست؟

5. آب و هوای یک منطقه چگونه مشخص می شود؟

@MoallemYariR7 بازدید : 34583 سه شنبه 12 شهريور 1398 نظرات (0)

سوالات درس 10 مطالعات هفتم با جواب

سوالات درس دهم مطالعات هفتم با جواب

, سوالات درس دهم مطالعات هفتم با جواب , مطالعات هفتم , ایران خانه ما مطالعات هفتم , سوالات درس ایران خانه ما مطالعات هفتم , ایران خانه ما درس 10 اجتماعی هفتم , درس ایران خانه ما هفتم ,

مطالعات اجتماعی هفتم ایران خانه ی ما , درس ایران خانه ی ما , سوالات درس 10 مطالعات هفتم , سوالات متن درس دهم مطالعات هفتم , سوالات متن درس 10 مطالعات هفتم , سوالات متن درس 10 مطالعات اجتماعی پایه هفتم ,

کانال هفتم , کانال هفتمی ها , کانال هفتم راهنمایی , کانال هفتمی ها در سروش , کانال هفتمی ها در تلگرام

سلام سلام دوستان عزیز پایه هفتمی

تو این پست از سایت هفتمی ها , سوالات درس 9 مطالعات هفتم با جواب (ایران خانه ی ما) [مطالعات هفتم] و براتون آماده کردیم

امیدواریم به کار ِ تون بیاااااد

کانال هفتمی ها با پاسخنامه

پرسش و پاسخهای درس 9 مطالعات هفتم

سوالات درس 9 مطالعات هفتم

1. تقسیم بندی کشوری چست و چرا صورت گرفته است؟

2. شهرداری چگونه موسسه ای است؟

3. وظیفه کارکنان شهرداری چیست؟

4. مهم ترین خدمات شهرداری را ذکر کنید.

5. شهرداری هزینه خدماتی را که به مردم ارائه می کند چگونه تأمین می کند؟

 

@MoallemYariR7 بازدید : 19139 سه شنبه 12 شهريور 1398 نظرات (0)

سوالات درس 9 مطالعات هفتم با جواب

سوالات درس نهم مطالعات هفتم با جواب

, من کجا زندگی می کنم مطالعات هفتم , من کجا زندگی میکنم اجتماعی هفتم , درس من کجا زندگی می کنم مطالعات هفتم , سوالات درس من کجا زندگی می کنم , سوالات درس 9 مطالعات هفتم ,

سوالات متن درس نهم مطالعات هفتم , سوالات متن درس نهم مطالعات اجتماعی هفتم , سوالات متن درس 9 مطالعات هفتم , مطالعات هفتم , هفتمی ها , سوالات متن درس 9 مطالعات اجتماعی هفتم ,

کانال هفتم , کانال هفتمی ها , کانال هفتم راهنمایی , کانال هفتمی ها در سروش , کانال هفتمی ها در تلگرام

سلام سلام دوستان عزیز پایه هفتمی

تو این پست از سایت هفتمی ها , سوالات درس 9 مطالعات هفتم با جواب (من کجا زندگی می کنم) [مطالعات هفتم] و براتون آماده کردیم

امیدواریم به کار ِ تون بیاااااد

کانال هفتمی ها با پاسخنامه

پرسش و پاسخهای درس 9 مطالعات هفتم

سوالات درس 9 مطالعات هفتم

 

 1- هر مکان چه ویژگی هایی دارد؟

2- منظور از ویژگیهای طبیعی وانسانی چیست؟

3- دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند؟

4-جغرافی دانان کار خود را چگونه آغاز می کنند؟

5-پرسشهای جغرافیایی با چه کلماتی آغاز می شود؟

@MoallemYariR7 بازدید : 42089 سه شنبه 12 شهريور 1398 نظرات (0)

سوالات درس 8 مطالعات هفتم با جواب

سوالات درس هشتم مطالعات هفتم با جواب

, سوالات تستی درس 8 مطالعات هفتم , سوالات متن درس 8 مطالعات هفتم , سوالات متن درس ۸ مطالعات هفتم , سوالات متن درس هشت مطالعات هفتم , سوالات متن درس هشتم مطالعات هفتم ,

سوالات مطالعات درس هشتم کلاس هفتم , سوالات درس هشتم مطالعات اجتماعی هفتم , سوالات درس هشتم مطالعات هفتم , سوالات درس هشت مطالعات هفتم , مطالعات هفتم , هفتمی ها , سایت هفتمی ها , سوالات درس مصرف مطالعات هفتم ,

درس مصرف مطالعات اجتماعی هفتم , درس هشتم مصرف مطالعات هفتم , کانال هفتم , کانال هفتمی ها , کانال هفتم راهنمایی , کانال هفتمی ها در سروش , کانال هفتمی ها در تلگرام

سلام سلام دوستان عزیز پایه هفتمی

تو این پست از سایت هفتمی ها , سوالات درس 8 مطالعات هفتم با جواب (مصرف) [مطالعات هفتم] و براتون آماده کردیم

امیدواریم به کار ِ تون بیاااااد

کانال هفتمی ها با پاسخنامه

پرسش و پاسخهای درس 8 مطالعات هفتم

سوالات درس 8 مطالعات هفتم

 

1. علاوه بر پول کاغذی برای مبادله از چه روش دیگری استفاده می شود؟

2. مهم ترین حقوق مصرف کنندگان چیست؟

3. چه مواردی باید برای رعایت واحترام به حقوق مصرف کننده انجام می شود؟

4. دو مورد از قوانین و مقررات مصرف کنندگان را ذکر کنید.

 5. بر روی برچسب مشخصات کالا چه مواردی باید درج شده باشد؟

6. استاندارد یعنی چه؟

@MoallemYariR7 بازدید : 52935 دوشنبه 04 شهريور 1398 نظرات (0)

سوالات درس هفتم مطالعات هفتم با جواب

سوالات درس 7 مطالعات هفتم با جواب

, سوال درس هفتم مطالعات هفتم , سوالات درس هفت مطالعات هفتم , سوالات درس هفتم مطالعات اجتماعی هفتم , سوالات متن درس هفتم مطالعات هفتم , سوالات درس هفتم مطالعات پایه هفتم ,

سوال های درس هفتم مطالعات هفتم , سوالات درس ۷ مطالعات هفتم , سوالات درس 7 مطالعات اجتماعی هفتم , سوالات متن درس 7 مطالعات هفتم , تولید و توزیع , تولید و توزیع چیست , تولید و توزیع مطالعات هفتم ,

درس تولید و توزیع هفتم , تولید و توزیع اجتماعی هفتم , تولید و توزیع هفتم , سوالات درس تولید و توزیع هفتم , سوالات درس ۷ مطالعات هفتم تولید و توزیع , مطالعات هفتم ,هفتمی ها , کانال هفتمی ها با پاسخنامه

سلام سلام دوستان عزیز پایه هفتمی

تو این پست از سایت هفتمی ها , سوالات درس 7 مطالعات هفتم با جواب (تولید و توزیع) [مطالعات هفتم] و براتون آماده کردیم

امیدواریم به کار ِ تون بیاااااد

کانال هفتمی ها با پاسخنامه

پرسش و پاسخهای درس 7 مطالعات هفتم

1. چرا انسان تولید می کند؟

2. محصولات به چند صورت ممکن است تولید شوند؟ مثال بزنید.

3. به طور کلی عوامل لازم برای تولید را به چند دسته می توان تقسیم کرد؟

4. منظور از منابع طبیعی چیست و چرا از عوامل لازم برای تولید می باشد؟

5. منظور از سرمایه چیست و چرا از عوامل لازم برای تولید می باشد؟

6. چرا نیروی انسانی از عوامل لازم برای تولید است؟

7. شغل چگونه پدید آمدند؟

8. چرا امروزه هیچ کس توانایی تأمین همه ی نیازهای خود را ندارند؟

9. به طور کلی مشاغل وفعالیت های اقتصادی را به چند گروه می توان طبقه بندی کرد؟

10. توزیع چیست؟

11. تولید کنندگان چگونه محصولات خود را به دست مشتریان می رسانند؟

12. بازار ایران در گذشته چه ویژگی هایی داشت ؟

13. فروشندگان چگونه باید کسب حلال داشته باشند ونظر دین اسلام درباره ی آن چیست؟

@MoallemYariR7 بازدید : 56689 دوشنبه 04 شهريور 1398 نظرات (1)

سوالات درس ششم مطالعات هفتم با جواب

سوالات درس 6 مطالعات هفتم با جواب

, سوالات درس ششم مطالعات هفتم , درس ششم مطالعات اجتماعی هفتم , سوال درس ششم مطالعات هفتم , سوالات متن درس ششم مطالعات هفتم , درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم ,

سوالات درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم , سوالات درس 6 مطالعات هفتم , پرسش و پاسخهای درس 6 مطالعات هفتم , سایت هفتمی ها , کانال هفتمی ها با پاسخنامه , مطالعات هفتم , پایه هفتمی , هفتمی ها , بیمه و مقابله با حوادث ,

درس 6 مطالعات هفتم بیمه و مقابله با حوادث , بیمه و مقابله با حوادث هفتم , بیمه و مقابله با حوادث چیست , بیمه و مقابله با حوادث درس 6 , بیمه و مقابله با حوادث یعنی چه , درس بیمه و مقابله با حوادث هفتم

سلام سلام دوستان عزیز پایه هفتمی

تو این پست از سایت هفتمی ها , سوالات درس 6 مطالعات هفتم با جواب (بیمه و مقابله با حوادث) [مطالعات هفتم] و براتون آماده کردیم

امیدواریم به کار ِ تون بیاااااد

کانال هفتمی ها با پاسخنامه

پرسش و پاسخهای درس 6 مطالعات هفتم

1. به چه کسی بیمه شونده وبه چه کسی بیمه گر می گویند؟

2. چرا افراد جان یا مال خود را بیمه می کنند؟

3. اگر کسی جان یا مال خود را بیمه نکرده باشد با چه مشکلی ممکن است رو به رو شود؟

4. چرا موسسه بیمه به وجود آمده است؟

5. بیمه چیست؟

6. در کشور ما مؤسسات مختلف بیمه زیر نظر کدام نهاد فعالیت می کنند؟

7. انواع بیمه طبق قانون چند نوع است؟

8. بیمه از نظر خدماتی که بیمه شدگان ارائه می کند چند نوع است؟

9. نظر قانون درباره بیمه وسایل نقلیه موتوری چیست؟

10. نظر قانون درباره بیمه کارگران و کارمندان چیست؟

11. امام علی (علیه السلام) پس از اطلاع از وضعیت پیرمرد مسیحی که توانایی کار کردن را از دست داده بود چه اقدامی انجام داد؟

تعداد صفحات : 4

اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 53
 • کل نظرات : 11
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 62
 • آی پی دیروز : 478
 • بازدید امروز : 120
 • باردید دیروز : 834
 • گوگل امروز : 33
 • گوگل دیروز : 319
 • بازدید هفته : 120
 • بازدید ماه : 5,573
 • بازدید سال : 225,396
 • بازدید کلی : 3,759,483